Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej

škole darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej
organizácii, ako je aj naše občianske združenie pri Materskej škole Dolné Srnie.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre
nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v
prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ako poukázať 2% z daní

Dôležité termíny:
- do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany
daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie +
podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je
už súčasťou daňového priznania
- do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za
ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec
okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby -1.pdf (143286)

Zamestnanci:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno,
rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému
úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dolné Srnie 170, 916 41 Dolné Srnie

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 273 102


Ďakujeme.

Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

ĎAKUJE


všetkým, ktorý sa napriek rôznym iným možnostiam
rozhodli darovaním 2% z dane podporiť činnosť MŠ v
Dolnom Srní a tým prispieť k skvalitneniu vyučovacieho
procesu a k skrášleniu prostredia materskej školy.

Za minulý rok ste nás podporili čiastkou 937,73€.

Ďakujeme za Vašu podporu.