Motivačný list.docx (25610)

Tlačivo k 2-.pdf (101275)

 

Darujte nám 2% z Vašich daní a my Vašim deťom vrátime oveľa viac.

            

    Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať  2 % z Vašich daní v prospech Občianskeho združenia – „Rodičovské združenie  pri MŠ Dolné Srnie“ zo sídlom v Dolnom Srní.

Hľadáme darcov radosti... Pokiaľ k nim patríte a chcete deťom s nami pomôcť, pridajte sa k nám.  Darujete omnoho viac ako len peniaze. Dáte deťom úsmev, radosť, šťastie, podporíte ich kreativitu, či pohybové aktivity, pomôžete  vytvoriť im príjemné a bezpečné  prostredie, kde budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a robiť tým radosť nám všetkým. 

 

 

„V  živote veľakrát nemôžeme robiť veľké veci, no môžeme realizovať malé  s veľkou láskou.“

 

 

Občianske združenie nemá žiadnych zamestnancov, takže všetky vyzbierané prostriedky budú použité na:

 - skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

- skvalitnenie a zmodernizovanie vybavenia materskej školy

- rekonštrukciu priestorov materskej školy ako aj školského dvora

 

V prípade, že sa rozhodnete  nám pomôcť, potrebné údaje  pre správne vyplnenie tlačiva sú nasledovné:

 

 

          Občianske združenie pri MŠ Dolné Srnie

                                    Dolné Srnie 170

                                    916 41 Dolné Srnie

                                    Pravna forma: občianske združenie

 

                                   ICO: 42 273 102

                                   IBAN: SK73 7500 0000 0040 2636 8434 ( ČSOB)

 

 

 

Pevne veríme, že  využijete túto možnosť ako pomôcť našej materskej škole a vďaka Vašim 2 % budeme môcť skvalitňovať výchovno-vzdelávacie prostredie a pripravovať rôzne akcie, ktoré prispejú k tomu, aby pobyt detí v materskej škole bol pestrý a zaujímavý.

V roku 2020  sme prostredníctvom 2% získali pre škôlku  čiastku 806,77  EUR.

Ďakujeme

   Výbor RZ pri MŠ Dolné Srnie,    kolektív MŠ  a deti MŠ Dolné Srnie

 

 

Zo získaných financií v školskom roku 2019 – 20

v marci  2020 sme zakúpili v hodnote 277,50€ kontajnery na hračky a doplnili tak projekt Vytvorte deťom bezpečný priestor pre hry a rozvoj , z ktorého sme  zakúpili nový nábytok do 2. triedy.


 

V auguste 2020 sme v hodnote 279,71 € robilirekonštrukciu zborovne. Zakúpila sa podlaha a farby na nábytok.Vymenila sa podlaha s pomocou zamestnancov OcÚ. Zamestnanci MŠ obnovili starý nábytok náterom a rodina Kovačovicová podarovala gauč. A tu je výsledok.

 

 

 


Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

ĎAKUJE:


všetkým, ktorý sa napriek rôznym iným možnostiam
rozhodli darovaním 2% z dane podporiť činnosť MŠ v
Dolnom Srní a tým prispieť k skvalitneniu vyučovacieho
procesu a k skrášleniu prostredia materskej školy.

Za minulý rok ste nás podporili čiastkou 936,31 eur.

Ďakujeme za Vašu podporu

Zo získaných financií za posledné dva roky sme
v školskom roku 2018/19 zakúpili do 1.triedy
interaktívnu tabuľu v hodnote 2249,00€. Opäť budeme
šetriť. Tentoraz na kúpu nového nábytku do 2.triedy.
Ďakujeme za Vašu podporu.

Zo získaných financií v šk. roku 2020 – 21

finančne prispelo pri revitalizácii pieskoviska z projektu Sŕňančatá sa radi hrajú, zabávajú, tvoria – zaplatili sme montáž plachty na pieskovisko a dopravu 360,00€, netkanú textíliu 11,90€, piesok 99,00€, parkové lavičky a stojany na bicykle 343,20€, farby a štetce 22,30€ - spolu 836,40€.