Darujte nám 2% z Vašich daní a my Vašim deťom vrátime

oveľa viac.


Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poukázanie 2 % z Vašich daní v prospech
Občianskeho združenia – „Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie“ zo sídlom v Dolnom
Srní.
Hľadáme darcov radosti... Pokiaľ k nim patríte a chcete deťom s nami pomôcť,
pridajte sa k nám.  Darujete omnoho viac ako len peniaze. Dáte deťom úsmev, radosť, šťastie,
podporíte ich pohybové a tvorivé aktivity, pomôžete pre ne vytvoriť príjemné a bezpečné
prostredie, kde budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a robiť tým radosť nám všetkým.

„V živote veľakrát nemôžeme robiť veľké veci, no môžeme

realizovať malé s veľkou láskou.“

Občianske združenie nemá žiadnych zamestnancov, takže všetky vyzbierané
prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
- skvalitnenie vybavenia materskej školy
- rekonštrukciu priestorov materskej školy ako aj školského dvora
V prípade, že sa rozhodnete nám pomôcť, potrebné údaje pre správne vyplnenie tlačiva sú
nasledovné:

Občianske združenie pri MŠ Dolné Srnie

Dolné Srnie 170
916 41 Dolné Srnie
Pravna forma: občianske združenie
ICO: 42 273 102
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2636 8434 ( ČSOB)


Pevne veríme, že využijete túto možnosť ako pomôcť našej materskej škole a vďaka
Vašim 2 % budeme môcť skvalitňovať výchovno-vzdelávacie prostredie a pripravovať rôzne
akcie, ktoré prispejú k tomu, aby pobyt detí v materskej škole bol pestrý a zaujímavý.
V roku 2019 sme prostredníctvom 2% získali pre škôlku čiastku 936,31 EUR.
Ďakujeme
   výbor RZ pri MŠ Dolné Srnie,   kolektív zamestnancov MŠ a deti MŠ Dolné Srnie

Vyhlásenie tlačivo k 2-.pdf (144755)

Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

ĎAKUJE:


všetkým, ktorý sa napriek rôznym iným možnostiam
rozhodli darovaním 2% z dane podporiť činnosť MŠ v
Dolnom Srní a tým prispieť k skvalitneniu vyučovacieho
procesu a k skrášleniu prostredia materskej školy.

Za minulý rok ste nás podporili čiastkou 936,31 eur.

Ďakujeme za Vašu podporu

Zo získaných financií za posledné dva roky sme
v školskom roku 2018/19 zakúpili do 1.triedy
interaktívnu tabuľu v hodnote 2249,00€. Opäť budeme
šetriť. Tentoraz na kúpu nového nábytku do 2.triedy.
Ďakujeme za Vašu podporu.