ĎAKUJEME

 

*Rodine Górnej za sponzorské opratie závesov, záclon z celej MŠ

*r. Kovačovicovej za gauč do zborovne

* V. Moravčíkovej za klavír

*r. Masárovej, Zámečníkovej, Roden za hračky

*r. Poláčkovej za papier do kopírky, výkresy, farebné papiere

*r. Vaškovej za opravu boxu na hračky v 2. triede

*r. Pevalovej za papier, farebný papier

*pani Parákovej za papier a kočík

*r. Górnejza papierové vreckovky

*r. Cimprichovej za farebné papiere

* r. Moravčíkovej  za toaletný papier, farbičky, fixi

* r. Martákovej za finančný dar

*r. Kravárikovej za hygienické potreby

*r. Poláčkovej za mydlá

*oteckovi Vaškovi za opravu štvorkolky, fúrika, montáž tržnice

*oteckovi Kucharovicovi za zmontovanie kompostéru

*r. Antalovej za palety na kompost a Kubkovi Kráľovi s babičkou za dovezenie do MŠ

* r. Strapinovej za papier do kopírky

*r. Petkov za hygienické potreby

*r. Poláčkovej, Polmarss.r.o za finančný dar 500€

*r. Šimovcovej za papier

*r. Vaškovej, Pevalovej za hračky

*r. Petkov za puzzle

*r. Antalovej za finančný dar 100€

*učiteľke Kabátovej za 10 ks farbičiek

*Lenke Bušovej, ktorá deťom robila Mikuláša. Do balíčkov pre deti prispeli ZRPŠ, rodina Poláčková, Nedbalová, Strapinová, Uhrecká a finančne 20€ starí rodičia Nelky Kováčovej

*r. Vaškovej za zakúpenie, ohendlovanie, dovoz nového koberca do 1. triedy

*pod stromčekom si deti našli veľa učebných pomôcok a hračiek vďaka príspevku na výchovu a vzdelávanie predškolákov ( 1678,37€). Prispeli aj rodičia a priatelia MŠ: riaditeľka Kovačovicová, rodina Trstenská, Vašková, Masárová,Zámečníková, Roden

*r. Pevalovej za toaletný papier, papier na kreslenie

*r. Uhreckej za rúška pre zamestnancov MŠ

*r. Petkov za toaletný papier, mydlá

*r. Šimovcovej za papier do kopírky

*za finančný dar 50€ od starých rodičov od nášho škôlkára

 

- p. Martákovi za vedenie a aktualizáciu webstránky MŠ

 


                                kamera53.webnode.sk/