ĎAKUJEME

*za namaľovanie chodníka pre deti zamestnancom MŠ : Kovačovicovej, Malíčkovej,
Královičovej, Pevnej

*za opravu a natieranie preliezačiek zamestnancom MŠ: Kovačovicovej, Malíčkovej,
Královičovej, Kabátovej, Pevnej, poslancovi Hejbalovi, rodičom: Gornému, Gornej, Antalovej,
Kráľovej, Mažárovej, Kováčovej, Šimovcovej a ich deťom

*za finančný dar 500 ,00 € firme POLMARS
*za finančný dar 50,00 € rodine Martákovej

*K. Kráľovej, K. Kovačovicovej, F. Antalovi a zamestnancovi spoločnosti Volkswagen p.
Šaškovičovi za projekt Malý záhradník, zmyslová záhrada. Získali sme 1000€ na vybudovanie
záhonov a hmyzích domčekov. Pri realizácii projektu v areáli MŠ pomáhala rodina Gorna,
Antalová, Kráľová, Školíková, Martáková, Kovencová, Kováčová, A. Rakay a zamestnanci MŠ
Pevná, Kovačovicová, Kabátová

*za gaštany rodine Škodovej
*za hračky: Mgr. Ladislavovi Husárovi, rodinám Proboszcz, Antalovej
*rodine Šimovcovej za papier na kreslenie
*rodine Cimprichovej za farbičky, kvarteto
*r. Baginovej za krizantény
*oteckom: Martákovi za opravu traktora, Proboszczovi a Masárovi za opravu motoriek
*3.10.divadelné predstavenie Oco, mama a ja – 80€ sme uhradili zo ZRPŠ
*r. Vaškovej za tekuté mydlá a keksíky
*r. Proboszczovej za piškóty
*r. Zámečníkovej za odrážadlá a veľký traktor
*r. Durdíkovej za sladkosti a hračky
* r. Kusendovej za farbičky, omaľovánky
*r. Baginovej za vianočné ozdoby
*r. Vaškovej za horalky
*r. Šimovcovej za hračky z kinder vajíčiek
*r. Kusendovej za knižky
*r. Kováčovej za fonendoskop do 1.a 2.triedy
*r. Poláčkovej za papier, hygien. vreckovky, farbičky
*r. Garecovej za farbičky
*25.10. hudobné predstavenie Simsalala – predstavenie sme uhradili zo ZRPŠ
*K. Kráľovej, K. Kovačovicovej, E. Antalovej za projekt Vytvorte deťom bezpečný priestor pre
hry a rozvoj – získali sme 3000€ na nový nábytok do 2.triedy

*9.6. nám Mikuláša robil otecko Uhrecký, čerta a anjela bývalí rodičia Černáčkovci. Za
oblečenie ďakujeme rodine Sartorisovej, Antalovej, Kovačovicovej, Černáčkovej. Do balíčkov
prispeli COOP Jednota Dolné Srnie, ZRPŠ, rodina Vašková a Strapinová
*poslankyni Z. Záhorovej za upečené medovníčky a pomoc pri zdobení v MŠ

*20.12. vianočná besiedka – občerstvenie pre deti a punč bol zabezpečený s Rodičovského
združenia pri MŠ. Ďakujeme za pomoc p. Pevnej

*darčeky pod vianočným stromčekom – učebné pomôcky boli zakúpené z príspevku na
výchovu a vzdelávanie predškolákov (1767,28 €), 30€ darovala rodina Gorna, 51,91€ R.
Hejbal. Prispeli aj zamestnanci, rodičia a priatelia MŠ: r. Kovačovicová, Malíčková, Husárová,
Proboszcz, Antalová, Zámečníková, Kusendová, Gorna, Kováčiková, Hejbalová, Durcová
*Kovačovicovej za projekt Domestos – Vezmite úroveň školských toaliet do svojich rúk .
Získali sme 260€ na nákup čistiacich prostriedkov. S hlasovaním a zbieraním účteniek nám
pomohli rodičia, obchod Nima Dolné Srnie, COOP Jednota Dolné Srnie, mamička Kovencová
– z obchodu Teta, pani Polacec – z COOP Nové Mesto nad Váhom a otecko Šimovec za
materiály

*r. Antalovej za nožnice do 1.triedy a papier do kopírky
*r. Vaškovej za tekuté mydlá
*za finančný dar 50,00€ r. Martákovej

 

 

- p. Martákovi za vedenie a aktualizáciu webstránky MŠ

 


                                kamera53.webnode.sk/