ĎAKUJEME

*Rodine Antalovej za 20ks zelených uteráčikov pre deti
*Rodičovskému združeniu pri MŠ Dolné Srnie za 40ks modrých, ružových a fialových
    uteráčikov pre deti
*r. Farkasovej za odrážadlá a kolobežky
*Kubkovi Kráľovi za autíčka
*r. Školíkovej za loptičky na cvičenie
*r. Šimovcovej za papier do kopírky
*r. Bruštíkovej za hračky
*r. Roden za hračky
*r. Školíkovej za papiere na kreslenie a Veľkú knihu riekaniek
*r. Martákovej za papier
*babičke Martákovej za farbičky a plastelínu
*učiteľke Krivej za papier na kreslenie
*r. Uhreckej za papier na kreslenie
*Rud Geržovej za klavír
*mamičke Malíčkovej za hrušky, ktoré boli zakúpené zo ZRPŠ na tvorivé dielne
*za koláče na lampiónový sprievod mamičkám: Antalovej, Kráľovej, Mažárovej, Malíčkovej,
   Šimovcovej

*riad. Kovačovicovej za prípravu kostýmov k vystúpeniu dôchodcov
*r. Kráľovej za papier na kreslenie
*Roden Marcovi za autíčka
*r. Behulovej za exkurziu domácich a hospodárskych zvierat
*rodičom za ovocie a zeleninu na výstavu v MŠ
*r. Martákovej za dyne
*mamičke Peterkovej za pomoc pri kurze ľadového korčuľovania
*Projekt Zdravé Sŕňančatá – získali sme 350€. 224€ sme doložili z Rodičovského združenia
pri MŠ Dolné Srnie a zrealizovali sme do hornej a dolnej umyvárne skrinky na uteráčiky
a poháriky s kefkami. Na projekte spolupracovali mamičky Ing. E. Antalová, Ing. K. Kráľová
Phd., riaditeľka Mgr. K. Kovačovicová. Pri vymeriavaní pomáhal otecko Antal a veľká vďaka
patrí Samkovmu oteckovi Lukášovi Masárovi, ktorý skrinky pripevnil na stenu.

*sponzorom Mikulášskych balíčkov: COOP Jednota Dolné Srnie 50€, ZRPŠ. Za Mikuláša,
čerta, anjela sa preobliekli pán Kliešek, bývalý otecko pán Černáček a mamička Jůzlová.
Oblečenie zapožičali r. Sartorisová, Kovačovicová, Antalová, Žuchová.

*rodičom a priateľom MŠ za zber papiera. ObÚ za odvoz papiera. 5.12. sme získali 85,20€.

* učiteľkám Kovačovicovej, Krivej, Malíčkovej, Královičovej a deťom MŠ za vyrobené
ozdoby na vianočné trhy. Získali sme 184,77€.

* mamičkám Kráľovej a Antalovej za upečené medovníky a pomoc pri zdobení s deťmi v MŠ
* za občerstvenie a punč na vianočnú besiedku, ktoré sme zabezpečili v spolupráci
s Rodičovským združením pri MŠ Dolné Srnie s mamičkou Kráľovou

* mamičke Čorňákovej, ktorá nám pomohla pripraviť triedu na besiedku
* za hračky pod vianočným stromčekom: r. Žákovičovej, Farkasovej, Bruštíkovej, Geržovej,
Školíkovej, Durcovej, Masárovej, Sapákovej, Mažárovej, Haruštiakovej, Roden,
Kováčikovej, riaditeľke Kovačovicovej , učiteľke Z. Malíčkovej.

* riaditeľke K. Kovačovicovej za projekt Domestos pre školy ,, Vezmite úroveň školských
toaliet do svojich rúk,“ deťom z MŠ za plnenie aktivít a za hlasovanie rodičov a priateľov MŠ.
Za zbieranie účteniek z obchodu Nima Dolné Srnie, COOP Jednota Dolné Srnie, mamičke
Kovencovej - z obchodu Teta, pani Polacec - z COOP Jednota Nové Mesto nad Váhom.
10.1.2018 naša škôlka získala odmenu za včasnú registráciu ( vymaľovánky, pexesá, 2
spoločenské hry) a 260€ na nákup čistiacich produktov Domestos.

*8.1.2018 poupratovali priestory novej spálne pedagogickí zamestnanci K. Kovačovicová, L.
Krivá, Z. Malíčková, L. Královičová a pani Pevná

*10.1.2018 v MŠ pomáhali prenášať ležadlá, stoličky a učebné pomôcky na Tv pani E. Pevná,
mamičky Martáková, Antalová a riaditeľka Kovačovicová

*za prenesenie skríň dňa 15.1.2018 oteckom Uhreckému a Škodovi
*za hračky rodine Škodovej
* mamičke Samka Kráľa za čistiace prostriedky
*oteckovi Uhreckému za upevnenie skriniek, chráničov na radiátory, montáž stola
a podarovanie stola do zborovne

*učiteľke Z. Malíčkovej za vešiaky
*mamičke Górnej za gumičky na vlasy

 

 

- p. Martákovi za vedenie a aktualizáciu webstránky MŠ