Projekt Sŕňančatá sa radi hrajú, zabávajú, tvoria
10.3.2021 sme podali cez Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP projekt Sŕňančatá sa radi
hrajú, zabávajú, tvoria. Cieľom nášho projektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu detského
pieskoviska v areáli MŠ Dolné Srnie. Existujúce detské pieskovisko je aktuálne nefunkčné,
zdevastované a z bezpečnostného aj legislatívneho hľadiska nevyhovujúce k používaniu. Výsledkom
projektu by malo byť zrekonštruované, obnovené, čisté detské pieskovisko s plachtou na zakrytie
proti znečisteniu. Žiadame o sumu 1000 €. Na projekte spolupracovali riaditeľka Mgr. Kovačovicová,
Ing. Kráľová , Ph. D. a zamestnanec SPP Milan Charvát. Ďakujeme bývalému oteckovi B. Haruštiakovi,
ktorý pomohol nájsť ochotného zamestnanca SPP nám pomôcť. Držte palce, aby vybrali náš projekt
a deti sa mohli hrať v novom pieskovisku. A takto vyzerá pieskovisko pred rekonštrukciou.Projekt Sŕňančatá sa radi hrajú, zabávajú, tvoria
10.3.2021 sme podali cez Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP projekt Sŕňančatá sa radi
hrajú, zabávajú, tvoria. Cieľom nášho projektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu detského
pieskoviska v areáli MŠ Dolné Srnie. Existujúce detské pieskovisko je aktuálne nefunkčné,
zdevastované a z bezpečnostného aj legislatívneho hľadiska nevyhovujúce k používaniu. Výsledkom
projektu by malo byť zrekonštruované, obnovené, čisté detské pieskovisko s plachtou na zakrytie
proti znečisteniu. Žiadame o sumu 1000 €. Na projekte spolupracovali riaditeľka Mgr. Kovačovicová,
Ing. Kráľová , Ph. D. a zamestnanec SPP Milan Charvát. Ďakujeme bývalému oteckovi B. Haruštiakovi,
ktorý pomohol nájsť ochotného zamestnanca SPP nám pomôcť. Držte palce, aby vybrali náš projekt
a deti sa mohli hrať v novom pieskovisku. A takto vyzerá pieskovisko pred rekonštrukciou.

Projekt Hravé učenie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”.
 Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)Projekt Hravé učenie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)Projekt Hravé učenie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)Projekt Hravé učenie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)Projekt Hravé učenie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)Projekt Hravé učenie
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v januári 2021 výzvu na
podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie”. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie
materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Naša MŠ sa zapojila pod
vedením riaditeľky Mgr. Kovačovicovej a zamerali sme náš projekt na rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti hravou, zaujímavou formou. Získali sme o 500€. Z poskytnutých financií sme za kúpili
pomôcky k bádatelským aktivitám, experimentom, pokusom (mikroskopy, bzučiace štúdio,
podsvietený panel, priehladné nádoby na pozorovanie života mravcov a rastu rastlín, vtáčie búdky..)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

4.12.2020 sa deti a pani učiteľky našej škôlky zapojili do celoslovenskej výzvy Potešiť niekoho kto nečakal darček. A tak sme ozdobili krabice od topánok a naplnili maličkosťami, ktoré mohli potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Mohol to byť jediný darček, ktorý tento rok dostali a preto deti do krabice vložili aj kúsok svojho srdca v podobe kresbičiek. Zapojiť sa do výzvy bol nápad pani učiteľky Lindušky Bako, ktorá darčeky aj odniesla do DD Bošáca.

Starosta obce Ing. Juraj Hamaj podal 18.8.2020 projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 03/2020 – 06/2021.  10. septembra bol schválený. Peniaze sú určené na dofinancovanie platov v čase pandémie a na stabilizáciu pracovných miest v materskej škole. Ďakujeme.

 

Výtvarná súťaž – Snehová vločka očami detí

3.12.sa deti 2. triedy pod vedením riaditeľky Kovačovicovej zapojili do 1. ročníka výtvarnej súťaže „ Snehová vločka očami detí ”. Všetci sa veľmi snažili. Deti vybrali najkrajšiu vločku Mária Barcíka.

Projekt  Sŕňančatá - o odpade veselo a hravo

Projekt sme podali cez Zelený vzdelávací fond a spolupracovali na ňom Ing. Katarína Kráľová, Mgr. Katarína Kovačovicová, Ing. Elena Antalová. Získali sme 1208,41€. Cieľom projektu je naučiť deti predškolského veku separovať. Pomocou zaujímavých aktivít (vyrobenie kompostéru, beseda, zážitková exkurzia, divadelné predstavenie, zakúpenie pomôcok, vytvorenie knihy..) predstaviť problematiku odpadu a dopad na znečistenie spodných vôd v našej obci. Podporiť u škôlkárov rozvoj poznatkov, pozitívnych hodnôt a schopností, ako aj záujem a vzťah k ochrane životného prostredia. Hravou formou vzbudiť záujem, pomôcť im osvojiť si techniky znižovania produkcie odpadu, naučiť ich správne triediť odpad do kontajnerov tak, aby mohli svoje nadobudnuté  vedomosti a skúsenosti odovzdať starším. V októbri sme splnili prvú aktivitu. Z paliet, ktoré zabezpečila rodina Antalová zmontoval otecko Kucharovickompostér a s použitím odpadového materiálu deti 2. triedy vytvorili hallowenské masky.

Pramienok – výtvarná súťaž

Posledný septembrový týždeň sa deti 2. triedy pod vedením riaditeľky Kovačovicovej zapojili do celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku Pramienok. Cieľom súťaže bolo pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať ekologickú inteligenciu detí a ich talent. Vybrať najkrajšie práce boli veľmi ťažké. Poslali sme práce A. Škodovej, M. Barcíka, M. Zámečníkovej, M. Kusendu, M. Chrenko, V. Strapinovej. 

PROJEKT VYTVORTE DEŤOM BEZPEČNÝ PRIESTOR PRE HRY A ROZVOJ.

 Cieľom projektu bolozískať finančné prostriedky na obstaranie nového, moderného  a najmä bezpečného nábytku do 2.triedy. Starý nábytok bol značne opotrebovaný a nevyhovoval moderným potrebám školy. Bol už niekoľko - krát opravovaný a samotní rodičia ho v rámci svojho voľného času spolu so zamestnancami MŠ renovovali i natierali, aby ešte mohol slúžiť potrebám detí. Projekt sme podali v októbri 2019 cez ČSOB Zamestnanecký grantový program. Vypracovali ho Ing. K. Kráľová, Mgr. K. Kovačovicová v spolupráci Ing. E. Antalovou a zamestnancom pobočky banky ČSOB v Novom Meste nad Váhom p. Ing. Unčíkovou. Získali sme 3000 € a sumou 647,50€ prispelo Občianske združenie pri MŠ Dolné Srnie (370 € spoluúčasť + 277,50 € nákup kontajnerov na hračky). Výmenu starého nábytku za nový realizovali všetci zamestnanci MŠ v máji 2020, v čase mimoriadnej situácie COVID – 19. Obec prispela k odvozu a likvidácii starého nábytku. Z dôvodu COVID – 19 sme museli upustiť od slávnostného odovzdania nábytku deťom pri príležitosti MDD, na ktorý bol pripravený bohatý športový a zábavný program pre rodičov a deti. Ďakujeme.

Druhý projekt má názov: Môj strom , načrtáva možnosti aplikácie konštruktivizmu do prírodovedného vzdelávania. Hlavný význam projektu je, že dieťa sa naučí poznávať, skúmať obklopujúcu realitu v okolí, v ktorom žije. Konštruuje si vlastné poznanie na základe skúseností, zážitkov, pozorovaní a manipulovaním s realitou.Naučí sa získavať poznatky z prostredia vlastnou skúsenosťou a bude si vedieť utvárať objektívne informácie o realite. Projekt podporuje detské poznanie a nasycuje dostatočným množstvom príležitostí na skúmanie a bádanie. Rozvíja poznanie dieťaťa obklopujúcej konkrétnej vybranej reality v exteriéri materskej školy. Je zameraný na zaznamenávanie zmien listnatých stromov, toho, čo sa nachádza na strome, pod stromom v priebehu štyroch ročných období. Na pozorovanie v jednom školskom roku si vyberieme jeden strom. Pozorovali sme gaštan konský, brezu bielu, lipu malolistú, a tento rok pozorujeme agát biely. Spájame prirodzený záujem a potrebu dieťaťa spoznávať svet okolo seba. V našom projekte sa zameriavame na empirickú úroveň dieťaťa-získavanie informácií vlastnou skúsenosťou a manipuláciou s reálnymi predmetmi vo svojom okolí. Uplatňujeme individuálne a skupinové formy práce. O realizovaných aktivitách vedieme spolu s deťmi dokumentáciu. Na projekte pracujeme s deťmi štyri roky.