MONNYDANZA –TANEČNÝ KRÚŽOK

Vďaka nemu si môže dieťa rozvíjať už v rannom veku
zmysel pre hudbu. Dieťa sa naučí pohybové základy,

ľudové tance, detské piesne.

Kedy: utorok 14,00 – 14,30 hod.
Kde: 2. trieda v MŠ
Vyučujúca : Mgr. Monika Gáborová
Platba: za 3 mesiace 20 € (v prípade neprítomnosti
dieťaťa na lekcii sa peniaze nevracajú)

ANGLICKÝ KRÚŽOK

KEDY: od októbra do konca mája
KDE: v 2. triede
V čase: streda od 14,00 – do 14,30 hod. 1.skupina – 5 ročné deti
štvrtok od 14,00 – do 14,30 hod. 2.skupina – predškoláci

Lektorka: Mgr. Monika Gáborová
Cena: 1,80€/za 30 min. Platí sa po ukončenom mesiaca spolu so
školným.