ZBER PAPIERA

PRE MŠ


Rodičia a priatelia MŠ môžu každú
stredu v čase od 16,00 – do 17,30 hod.
nosiť zviazaný papier do zberného
dvora v Dolnom Srní, alebo do
kontajnerov na papier v obci. Získané
financie zo zberu papiera prispejú
k skvalitneniu vyučovacieho procesu
a skrášleniu prostredia materskej školy.

ĎAKUJEME

17.6. 2017 sme získali 112 €.
5.12.2017 sme získali 85,20 €.

ANGLICKÝ KRÚŽOK

Kedy : v stredu od 4.10. 2017 do konca mája 2018
Kde : v hornej triede

V čase : od 14,00 – do 14,45 hod. predškoláci
od 15,00 – do 15,45 hod. menšie deti

Lektorka : Mgr. Bibiana Munková
Cena : 1,50€/za 45 min. Platí sa po ukončení
mesiaca spolu so školným.

Prosíme rodičov, aby si deti preberali po
ukončení anglického krúžku v dolnej triede od
služby konajúcej učiteľky. Ďakujeme za
pochopenie.