AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY
AKTIVITY MŠ 2019 – 2020


December:

- 2.12. zdobenie stromčeka
- 7.12. vystúpenie v KD na Mikuláša a vianočných trhoch
- Reprodukovanie básní, piesní o Mikulášovi, Vianociach
- 9.12. čakanie na Mikuláša v MŠ
- 10.12. zdobenie a balenie medovníčkov v spolupráci so Z.
Záhorovou
- Oboznámenie sa s tradíciami Vianoc
- Vianočný stromček pre zvieratká

- 20.12. posedenie pri jedličke - besiedka s rodičmi
- 31.12. ukončenie projektu Domestos

Január:

- Vedenie detí k vnímaniu krás prírody, jej čaru a jedinečnosti
- Experimentovanie s neživ. prírodou- sneh, ľad
- Pozorovanie stôp v sneh
- V zdravom tele zdravý duch – športový týždeň
- Zimná olympiáda - bobovanie, lopatovanie, chôdza v stope
- Lyžiarsky kurz

Február:

- Kŕmenie vtáčat, chystanie potravy, vytvorenie kŕmidiel z odpadu

- Fašiangy - tradície, zvyky, výzdoba
- Karneval v MŠ
- Zimná turistická vychádzka
- Zaznamenávanie zmien na našom strome