ĎAKUJEME

 

*Rodine Antalovej, ktorá sponzorsky zabezpečila tepovanie kobercov v obidvoch triedach.

*Mamičke Kubalošovej, ktorá nám opravila a namaľovala rámiky na obrazy okolo schodiska. Riaditeľka Kovačovicová dotvorila obrázky.

*Rodine Školíkovej za reflexné vesty pre deti.

*Za gaštany rodine Antalovej.

*Za písmená na nástenku p. učiteľke Hložkovej.

*Dušankovi Durdíkovi za policajné auto.

*Rodine Kováčovej za dosypanie hliny okolo obrubníkov chodníka v MŠ.

*Rodine Barcíkovej za gaštany.

*P. školníčke Můllerovej  za rohožku.

*P. učiteľke Čejteiovej za vrecúška na vtáčikov a jej manželovi za 3 stromy broskýň a pomoc pri sadení.

*Rodine Durdíkovej za sladkosti na Deň škôlok.

*Oteckovi Školíkovi za opravu kresliacej steny v dolnej triede.

*Babičke Terezky Školíkovej za vianočnú výzdobu.

*Rodine Peterkovej za vodové farby a výtvarný materiál.

*Mikulášske balíčky pre deti MŠ sponzorovali: Jednota COOP Dolné Srnie (42 €), ZRPŠ, rodina Martáková (20 €), Lenka Martáková, p. učiteľka ZorkaHložková. Za Mikuláša, čerta a anjela sa preobliekli naši rodičia p. Jůzlová, p. Černáček, p. Žuchová. Za oblečenie ďakujeme rodine Sartorisovej a za vlastnú tvorbu, nápaditosť rodičom Černáčkovej, Černáčkovi, Žuchovej a Jůzlovej.

*Rodine Škodovej za kancelársky papier.

*P. učiteľke Krivej za vytlačenie fotiek, euroobaly, hmotu na vianočné ozdoby a medovníkovú chalúpku.

*Rodine Durdíkovej za 10 € zo zberu papiera.

*Rodine Čorňákovej za vešiaky pre deti.

*Rodine Górnej za finančný dar 30 €.

*Riaditeľke Kovačovicovej za ušitie závesu do 2. triedy.

*Rodine Masárovej za veľké auto.

*Rodine Górnej  za sladkosti pre deti.

*Za občerstvenie pre deti na vianočnej besiedke Jednote COOP Dolné Srnie 40 €.

* Za vianočný punč, ktorý zabezpečila mamička Kráľová z Rodičovského združenia pri MŠ Dolné Srnie.

*Deti si pod stromčekom našli nové stoličky, veľa učebných pomôcok a hračiek vďaka :

  • Príspevku na výchovu a vzdelávanie predškolákov – interaktívna tabuľa - 1869,49 € + február  456,51 €, učebné pomôcky - 97,91 €.
  • Rodičovskému združeniu pri MŠ Dolné Srnie – stoličky pre malé deti – 444,00 €, učebné pomôcky – 186,82 €.
  • Učebné pomôcky do 1. a 2. triedy boli zakúpené aj :

         z financií získaných zo zberu papiera – 42,55 €,

z financií získaných na Vianočných trhoch -105,00 €,

z finančného daru 149,23 € od poslancov Ph. Dr. Chovancovej – 51 €, Mgr. Kováča – 25 €,  Hejbala, Buša.

  • Rodine Antalovej za fotoaparát do dolnej triedy.
  • Prispeli aj rodičia a priatelia MŠ, ktorí nám počas roka podarovali hračky : rodiny Peterková, Melicherová, Sapáková, Durcová, pani Kráľová, riaditeľka Kovačovicová.
  • Za montáž garáže ďakujeme mamičke Martákovej.

*Riaditeľke Kovačovicovej za projekt Domestos pre školy „ Vezmite úroveň školských toaliet do svojich rúk” a za hlasovanie rodičom a priateľom MŠ. Získali sme vedľajšiu výhru v podobe „ Ročnej zásobyDomestosu” v hodnote 260 €.

*ZRPŠ, z ktorého sme zaplatili 40 € za divadelné predstavenie Abeceda zdravia.

*E. Školíkovej, babičke Terezky a Nikolky za besedu o správnom čistení zubov.

*Sponzorom karnevalových balíčkov : ZRPŠ, Jednote COOP Dolné Srnie, rodineJůzlovej a Škodovej. Hudobné predstavenie Simsala sme zaplatili zo ZRPŠ – 60 €. Ďakujeme aj za sladkosti rodine Górnej.

*Oteckovi Masárovi za opravu stoličky.

*Oteckom Búlikovi, Školíkovi, Górnemu, Černáčkovi za pomoc na brigáde za KD.

*Rodičom za vyfúknuté vajíčka.

*Rodine Haruštiakovej za prúty na korbáče.

*Rodine Černáčkovej za cibuľové kvety.

*Rodine Haruštiakovej za pierka.

*Rodine Durdíkovej za sladkosti.

*Rodine Žákovičovej a Durcovej za hračky.

*Knihovníčke R. Geržovej za besedu v obecnej knižnici.

*Rodičom a priateľom, ktorí našu MŠ Dolné Srnie podporili nákupom výrobkov detí, ktoré vyrábali spolu s učiteľkami na VEĽKONOČNÉ TRHY. Získali sme 143, 50 eur.

*ZRPŠ, z ktorého sme zaplatili divadelné predstavenie Domček na stračej nôžke.

*Oteckovi Masárovi opäť za opravu stoličky.

*Oteckovi Malíčkovi za opravu dreveného domčeka na ihrisku pred MŠ.

*ZRPŠ, z ktorého sme zaplatili  45 € za divadelné predstavenie Abeceda zdravia2.

*Pani Behuloveja oteckom Kováčovi, Górnemu za upratanie parkoviska pred MŠ od stavebného materiálu.

*Komisii pre šport, školstvo a kultúru za občerstvenie a sladkosti pri príležitosti Dňa matiek.

*Za projekt zdravé Sŕňančatá, kt. vypracovali mamičky Ing. Antalová, Ing. K. Kráľová a riaditeľka MŠ Mgr. Kovačovicová.

*Rodine Žuchovej a Kováčovej za pekný deň k MDD.

*ObÚ, kt. odviezli papier do zberu a rodičom a priateľom MŠ za papier. MŠ získala 118,00€, z ktorého sme kúpili výtvarný materiál na šk. rok 2017/18.

*Emkinmu oteckovi Mgr. P. Kováčovi za vybavenie besedy so psovodmi.

*Mamičke Peterkovej za pomoc pri plaveckom kurze.

*Mamičke Čorňákovej za pomoc pri fotografovaní.

*Rodine Antalovej za pekný športový deň, kt. pripravili v ich záhrade.

*Za vypracovanie projektu Vzdelávame deti moderne a zaujímavo mamičkám Ing. Kráľovej, Ing. Antalovej. Skončili sme na 2. mieste bez výhry pre nízky počet hlasov.

*Do balíčkov predškolákov a detí prispeli ObÚ, riaditeľka Kovačovicová a komisia pre šport, školstvo a kultúru.

*Mamičke Ondrejovičovej za pomoc pri výzdobe triedy na besiedku predškolákov.

*Rodine Barcíkovej za drevo na opekačku.

*Rodine Haruštiakovej za kočík pre bábiky.

*Rodine Kováčikovej za drevený domček s bárbiami.

 

 

 

 

 

 

- p. Martákovi za vedenie a aktualizáciu webstránky MŠ