Milí rodičia a priatelia MŠ Dolné Srnie,
radi by sme Vás v mene MŠ Dolné Srnie
poprosili, aby ste využili možnosť pomôcť
našej škôlke a podarovali nám 2% z daní.

Prispejete tak k skvalitneniu vyučovacieho
procesu a skrášleniu prostredia MŠ. Tlačivo

VYHLÁSENIE nájdete na stránke MŠ
2% dane.pdf (644,2 kB)
alebo si môžete prísť zobrať tlačivo priamo do
škôlky.

Ďakujeme výbor RZ pri MŠ Dolné Srnie, kolektív a deti

MŠ Dolné Srnie

 


Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

 

ĎAKUJE

 

všetkým, ktorý sa napriek rôznym iným možnostiam rozhodli darovaním 2% z dane podporiť činnosť MŠ v Dolnom Srní a tým prispieť k skvalitneniu vyučovacieho procesu a k skrášleniu prostredia materskej školy.

Za minulý rok ste nás podporili čiastkou 1457,37 eur.

 

 

Ďakujeme za Vašu podporu

Z RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI MŠ DOLNÉ SRNIE V ŠK. ROKU 2015/16SME ZAKÚPILI :

 

*september :

-nábytok do 1.triedy (malé deti)..................................1079,00€

-klávesnica HAMA 52312 do 1.triedy .............................12,60€

-multifunkčná tlačiareň HPOJ 6830 do 1. triedy..............121,99€

-mini reproduktory f45009258 do 1. triedy........................12,99€

-dar 32,50€ z predaja výrobkov z projektu Škôlka – dielňa tvorivosti,

hravosti.. sme zakúpili papier do kopírky 17,45€,knihy 11,20€,výkresy 3,85€.

*november :

-knihy pre deti 2 ks........................................................10,00€

-kniha pre uč. Problémové dieťa v predškolskom veku........59,35€

*december :

-vianočná besiedka – občerstvenie 19,63€,

poháre, taniere, slámky5,95€.......25,58€

-predlžovačka 3 pol..........................................................2,69€

-predlžovačka 5 pol...........................................................5,94€

-switch...........................................................................13,06€

*marec :

-poštovné na projekt Modernizácia MŠ a ŠJ........................2,80€

-potvrdenie o vedení účtu k projektu....................................5,00€

-kniha Hry s rečou.............................................................6,99€

-Logopedická kniha............................................................5,99€

-hrebeňová väzba – metodiky iŠVP......................................8,86€

-USB kľúče 2 ks................................................................23,88€

-kancelársky papier...........................................................11,96€

*Na veľkonočných trhoch sme za výrobky získali 110,22€, ktoré boli darované do Občianskeho združenia pri MŠ Dolné Srnie. Zakúpili sme z toho : divadlo 26€, kniha hry s rečou 6,99€, logopedická kniha 5,99€, hrebeňová väzba iŠVP 8,86€, USB kľúče 23,88€, kancelársky papier 11,96€, policajný terč a pečiatky písmen 11,98€, papier do kopírky  11,45€, farebný papier 2,95€. Zostalo 0,16 centov.

*jún :

-sieťky proti hmyzu 4ks........................................................67,58€

-besiedka predškolákov, poháriky, tanieriky, servítky, pizza......17,88€

*poplatok za vedenie účtu......................................................21,00€

*páska na koberec.................................................................3,20€

 

Minuli sme           1518,34€

Zostalo                 262,63€

Dostali sme        1457,37€

 

Aktuálny stav     1720,00€