ZBER PAPIERA PRE MŠ

Rodičia a priatelia MŠ môžu každú

stredu v čase od 16,00 – do 17,30 hod.

nosiť zviazaný papier do zberného

dvora v Dolnom Srní. Získané financie

zo zberu papiera prispejú k skvalitneniu

vyučovacieho procesu a skrášleniu

prostredia materskej školy.

ĎAKUJEME