PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÉ SRNIE

SA ZAČÍNA


OD PONDELKA 4.9.2017
V ČASE OD 6,30 – DO 16,00 HODINY.


Deti sa v čase od 6,30 do 7,00 hod. spájajú
v dolnej triede. Od 7,00 hod. sa delia do 1.
a 2. triedy podľa zoznamov na dverách
tried. Tešíme sa na naše detičky.

ZBER PAPIERA PRE MŠ

Rodičia a priatelia MŠ môžu každú

stredu v čase od 16,00 – do 17,30 hod.

nosiť zviazaný papier do zberného

dvora v Dolnom Srní. Získané financie

zo zberu papiera prispejú k skvalitneniu

vyučovacieho procesu a skrášleniu

prostredia materskej školy.

ĎAKUJEME